AGOFON

AGOFON
Tüm dünyanın trajik bir şekilde mücadelesini vermekte olduğu Covid-19 salgını sebebiyle ve sonrasında da kültür-sanat dünyasının karşılaşabileceği olası sosyal ve ekonomik tahribata karşı; sanatsal kimliği yüksek profilli, hukuki olarak tüm gereklilikleri tamamlanmış, iyi organize edilmiş ve evrensel normlara uygun bir "Sanatçı Destek Fonu" oluşturduk.

Fonumuz AGOFON’un kuruluşu, Agora Gençlik Senfoni Orkestrası daimi şefi ve müzik direktörü Murat Ömür Tuncer'in girişimleriyle, tamamen "açık kaynaklı bir fon projesi" fikri ile başladı. AGOFON'u oluşturan dinamiklere karar vermeden önce, dünyada benzeri olağanüstü durumlarda neler yapıldığını tüm değişkenleriyle inceledik. Gerekli araştırma ve incelemeler sonucu; projenin gerçekleştirilebilmesi, tüm yasal mevzuatlar ve iş prensipleri gereği Sanat Danışma Kurulu, Hukuki ve Mali İşler Kurulu, Sözcülük ve Koordinasyon Birimi ve Organizasyon birimlerimizi -alanlarında uzman ve profesyonel isimlerle- kurduk. Ekibimizle birlikte; fon projesi sahası için network tabanlı “kitlesel fonlama platform hizmetleri” sunan şirketlerle diyaloğa geçtik. İletişim halinde olduğumuz tüm şirketler arasında projemize hem güvenilirlik anlamında hem de tam sponsorluk anlamında hizmet vermeyi kabul eden fonbulucu.com üzerinden yaptığımız anlaşmayla projemizi ilan ettik. AGOFON, tüm içeriğiyle birlikte dünyada benzerleri olan ancak Türkiye'de ilk kez planlanan, sanatçı-dinleyici diyaloğunu işaret eden toplumsal bir dayanışma modelidir.

AGOFON
AGOFON YÖNETİM KURULU

PROJE SÖZCÜLERİ

Murat Ömür Tuncer: Agora Senfoni Orkestrası Daimi Şefi ve Müzik Direktörü

Sabra C. Ural: Yönetim ve Organizasyon Planlama Uzmanı

SANAT DANIŞMA KURULU

Cem Mansur: CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Şefi

Sayın Mansur'un Video Çağrısı: https://youtu.be/2O7OyzcetsY

Orhun Orhon: Orkestra Akademik Başkent Şefi

Sayın Orhon'un Video Çağrısı: https://youtu.be/M3cMayiMlgo

Ruşen Güneş: Londra Filarmoni Orkestrası Eski Viyola Sanatçısı

Yağız Oral: Agora Gençlik Senfoni Orkestrası Kurucu Şefi

Hülya Eryetli: Kültür Sanat Sen Genel Başkanı

HUKUKİ ve MALİ İŞLER KURULU

Kerem Uslu: Avukat

Sara Nigri: Fundraising

Vedat Oral: Mali Müşavir

ORGANİZASYON YÖNETİMİ

Damla Kulak: Dijital Medya Uzmanı

Gizem Gökşen Topoğlu: Organizasyon Yönetimi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NEDEN AGOFON?

Tüm dünyada küresel bir dayanışma ortamı yaratılıyor. Bizlerin de tüm alışkanlıklarımızı gözden geçirip, hayatlarımızı değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ülkemizde yevmiyeli (freelance) ya da kısa süreli/sözleşmeli çalışan orkestra sanatçıları; özellikle salgın, doğal afet, savaş ve terör olayları gibi olağanüstü durumlarda, en temel insani haklarını gerçekleştirmeleri konusunda ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Üstelik söz konusu 30 yaş altı sanatçılar ülkemizdeki tüm orkestraların ortalama %35’ini oluşturuyor. Bizler de mevcut düzenin imkanları ve ihtiyaçları açığında, bu genç orkestra sanatçılarına destek olacak; kolektif bilince dayalı, açık kaynaklı ve uzun vadeli öngördüğümüz fon projemizi geliştirmeyi ödev bildik.

BU BİR BAĞIŞ KAMPANYASI DEĞİL

Projeyi gerekli alt yapıyı sağlayarak aslında bir e-ticaret sistemine entegre ettiğimizi söylemek isterim. Yani destekçiler tamamen simgesel olan ürünleri, belli ücretler karşılığında satın alıyorlar. Bu sayede de bağış engelini teorik olarak ayrıca aştık ve işinde son derece üstün Uslu Hukuk Bürosu ile çalışarak tüm yasal süreci de tamamladık. Hedef bütçeye ulaştığımızda bu tutarı kendi dijital platformumuza taşıyarak kolektif dijital bir tür sanatçı örgütlenme modeli oluşturmak için ilgili birimlerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÇALIŞIYORUZ

Düşünün ki; içerisinde sürekli bir fonun biriktiği, biriken fonun desteklenmeyi hak eden kriterlerde kimi sanatçı veya topluluklara aktarılabileceği ya da lojistik destek sağlanabileceği; magazinden uzak ve işlevsel kültür-sanat bültenlerinin sunulacağı, yeni dünya ve bunun getirdiği yeni kültür-sanat modelleri hakkında talkların yayınlanacağı; dinleyici ile organik bir bağın kurulacağı dijital bir konser salonunun yaratılabileceği, bu salonun ilerleyen süreçlerde ücretle değil ‘herkese açık’ ama sponsor firmalarla finanse edileceği (YouTube gibi); özellikle konservatuvarlar ve GSF’nin aralarındaki yersiz zıtlaşmaların aşılacağı ve müzisyenlerin online ders de verebileceği bir platform hayal ediyoruz. Bu sayede uzun vadede sanatın tekel zihniyetinden uzaklaşarak liyakat içinde değer bulacağı bir geleceğin hayalini kurabiliyoruz.

FONUN DAĞITIMI HAKKINDA

AGOFON’a başvuran, gerekli kriterlere sahip sanatçılar/oda müziği grupları/orkestralar, dijital bir havuzda toplanır. “Fonbulucu” üzerinden aktarılan bağışların nasıl ve ne şekilde kullanılacağına ilişkin YouTube hesabımız üzerinden canlı ve herkese açık olarak yayınlanacak bir video konferansın duyurusu internet adresimizden yapılır. Yapılan video konferansta fondan yararlanabilecek müzisyenler “gerekçeleriyle birlikte” seçilir. Süreç; dijital sistemin iç işleyişi dahil olmak üzere, evrak niteliğindeki bütün resmi belgeleriyle birlikte kamuoyuna tüm şeffaflığıyla ilan edilir.

YouTube hesabımız için lütfen bkz:
https://m.youtube.com/channel/UC7GFT54rt8gDbxnyrhDqkmg

Fon projemiz için lütfen bkz:
https://www.fonbulucu.com/agofon

Fonbulucu ile aramızdaki iş protokolü için lütfen bkz:
https://agofon.wordpress.com/belgeler/

İnternet Sitemiz için Lütfen bkz:
http://www.agofon.com ya da https://agofon.wordpress.com

Yorumlar

Çok Okunanlar