defter-i divanımızgönüldendir şikayet kimseden feryadımız yoktur
ateş kesilir geçse sabâ gülşenimizden

o mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler 
bir ah etsem bu dünyayı vîrân ederim ben

göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
kurbanın olam var mı benim bunda günahım

o gül endâm bir al şala bürünsün yürüsün
ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün

neler çeker bu gönül derdim şikayet olur
ben aşıkım sözüm de benim aşıkanedir

ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrıergüder yoldaş... nur yoldaş... defter-i divanımız...
derya-yı vahdet... sarp özdemiroğlu (mix)

Yorumlar