değişim için çalanlardünyaya barışı, mutluluğu ve yardımlaşmayı müziğin getirebileceğini anlayan, kavrayan insanların başlattığı müzikal ve insani hareket... farklı ülkelerde yaşayan müzisyenleri bir araya getirerek elde ettikleri gelirle okullar açmayı ve savaş bölgelerindeki insanlara yardım etmeyi hedefliyorlar...

aklı başında herkesten her türlü desteği bekliyorlar... aklınız başınızdaysa, sayfalarına gidip en azından harekete pasif olarak dahi katılabilirsiniz...

ilk ve en etkili, en çok izlenen video aşağıda

"stand by me"
ben e. kingaşağıdaki de benim en çok hoşuma giden video
"Imidiwan Afrik Tendam"playing fot change değişim için çalanlar tüm videoları ise aşağıda...

Yorumlar